VİZYONUMUZ

 

ULUSLARARASI TEKNOLOJİK EKONOMİK VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER BİRLİĞİ

USTEK’in vizyonu; kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliği ile ülkemizin bölgesinde ve dünyada güç sahibi olmasına katkı sağlamaktır. Makro ekonomik istikrarı yakalayan, gelişen, uluslararası rekabet gücüne sahip, yüksek teknolojiye ulaşan, Ar-Ge çalışmalarıyla dünyaya örnek teşkil eden Teknoloji Ekonomik ve Kültürel alanın her kademesinde bir Türkiye’ye öncülük etmektir.