ULUSLARARASI TEKNOLOJİK, EKONOMİK VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER BİRLİĞİ

3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nun 13.06.2016 tarih ve 2016/8952 sayılı kararı ile kurulan, T.C. Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün 03.08.2016 tarih ve 31033 sayılı yazısı ile 06-125-046 kütük numarasına sahip Ulusal ve Uluslararası alanda faaliyet çalışmaları yürüten ve kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşudur.