MİSYONUMUZ

 

ULUSLARARASI TEKNOLOJİK EKONOMİK VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER BİRLİĞİ

Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği, adından da anlaşıldığı gibi teknoloji, ekonomi ve kültürel alanlarda gerek yurt için gerekse yurt dışı girişimlerde bulunarak, ülkemize katma değer sağlayacak her türlü projeyi hayata geçirerek, Türkiye’nin değerlerine değer katmayı hedefliyoruz.
USTEK olarak bizler, mâziyi aramıyoruz, mâzide var olup da kaybettiğimiz ve yerine koyamadığımızı arıyoruz. Bundan böyle bizim değerlerimizle bize ait teknoloji, ekonomi, eğitim, kültür ve sosyal alanlarda hedeflerimizi müstakbel nesiller için, mâzinin düşüncelerimizde temel teşkil etmiş olan değerleri ortaya koymaya çalışacağız.