USTEK’İN DÜŞÜNSEL TEMELLERİ VE PERSPEKTİFİ

Günümüzde “Üçüncü Sektör” olarak tanımlanan ve ülkelerin en önemli “Sosyal Sermayesi” kabul edilen,sivil toplum kuruluşlarının önemini ve etkinliğini arttırdığı bir dönemde yaşıyoruz.

İşte böyle bir ortamda, yaşadığı zaman ve zeminle ilgili farkındalık geliştirmiş akademisyen, eğitimci, kamu görevlisi ve işadamı hemen her meslekten birikim ve tecrübe sahibi çok sayıda kişinin bir araya gelmesiyle kurulan Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği (USTEK);İnsan, Bilgi, Teknoloji, Ekonomi ve Farkındalık” sloganıyla yola çıkmıştır.

USTEK’in temel amacı; bilgi çağında, bilgiden hareketle ülkemizin kültürünün yerel değerlerini, bulunduğumuz coğrafyanın kültürünün manevî değerlerini ve insanlık kültürünün evrensel değerlerini beraberce önemseyen bir yaklaşımla, Teknoloji, Ekonomi, eğitim, kültür ve sosyal alanlarda etkinlikler düzenlemek, projeler gerçekleştirmek ve bu yolla başta ülkemiz olmak üzere bulunduğumuz coğrafyanın entelektüel, sosyal ve kültürel açıdan gelişimine katkı sağlamaktır. Kısaca ifade etmek gerekirse amacımız “Yolda Olma” iradesini sürdürmek ve “Gök Kubbede Hoş Bir Seda Bırakma” çabası içinde olmaktır.

Hissediyoruz ki dünya treni hızlanıyor ve galiba trenin hızlandığı bir döneme geldiğimiz için çağın özelliklerini iyi, şimdi daha iyi bilmemiz lazım. Bu yerel planında olabilir, ülke genelinde olabilir ama değerler katiyen unutmamalılar. Yoksa korkarım ki dünya ile fark birden açılmaya başlayacak ve açıldığını fark etmeyeceğiz ve gelişmeleri izleyemeyeceğiz bile.

USTEK, değerler eğitiminden bahsetmek için evvelâ değerin ne olduğu sorusuna cevap veren bir birlik vasfındadır. Değer, hayata mânâ katan, hayatı yaşanır hâle getiren, insanın elde etmek için peşinden koştuğu, arzu ettiği, değer verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı şeylerdir.

Medeniyetin ruhî/manevî temeli, sağlam bir iman, yükselen bir ümit, bir medeniyet kurma şuuru ve azmidir. Tabiatıyla bu azim ve imana bağlı yaşanan bir ahlâk nizamıdır ki bu da medeniyetin içtimaî/toplumsal temelidir. Bunların kaynağı ise pek tabii değerler eğitimiyle kazandırılacak toplumsal şuur ve medeniyet tasavvurudur.

USTEK olarak bizler, mâziyi aramıyoruz, mâzide var olup da kaybettiğimiz ve yerine koyamadığımızı arıyoruz. Bundan böyle bizim değerlerimizle bize ait teknoloji, ekonomi, eğitim, kültür ve sosyal alanlarda hedeflerimizi müstakbel nesiller için, mâzinin düşüncelerimizde temel teşkil etmiş olan değerleri ortaya koymaya çalışacağız.

Çıkmış olduğumuz bu yolda Allah yâr ve yardımcımız olsun…

 

Selam, Sevgi ve Saygılarımla…